Liiketoimintapalvelut

Tarjoamme myös muita mielenkiintoisia palveluita Kuopion alueella ja muualla Suomessa. Kaikki nämä liiketoimintapalvelut suunnitellaan helpottamaan yrityksesi arkea tai kehittämään liiketoimintaasi.

Yrityksen jaksosuunnittelu

Etsimme yhdessä yrittäjän kanssa yrityksen tärkeimmät kehittämiskohteet, laadimme niistä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja muutamme tavoitteet luvuiksi eli budjetoimme. Laadimme tärkeimmille kehityskohteille sopivat mittarit ja seuraamme säännöllisesti suunnitelman toteutumista.

Jokaisessa yrityksessä kehitettävää riittää eikä tavoitteena voi olla kaiken muuttaminen hetkessä. Kehityskohteiksi otetaan muutama tärkein tavoite ja hoidetaan ne ensin oikealle tolalle. Oikein valituilla mittareilla seurataan näiden kehityskohteiden muutoksia ja ohjataan yrityksen toimintaa oikeaan suuntaan.

Yrityksen kuntotesti

Yrittäjä voi joutua pohtimaan miksi yritys ei tuota riittävästi voittoa tai kassavirta ei riitä kulujen kattamiseen. Laskelmat näyttävät että rahan pitäisi riittää mutta silti näin ei käytännössä ole. Palvelussamme järjestämme tapaamisen, jossa käymme näitä asioita yhdessä läpi ja mietimme, miten ongelma voitaisiin ratkaista.

Henkilöstökyselyt

On sanottu että yrityksen tärkein voimavara ovat siinä työskentelevät ihmiset. Tästä olemme samaa mieltä. Työntekijöillä onkin monesti hyviä ajatuksia miten yrityksen liiketoimintaa voitaisiin kehittää. Usein näitä ajatuksia ei saada ikinä käyttöön. Me Tilipalvelu SER:lla voimme auttaa tässä tekemällä yrityksellesi henkilöstökyselyn. Henkilöstökyselyllä etsimme henkilöstösi “hiljaisen tiedon” käyttöösi. Tarvittaessa kysely on mahdollista tehdä myös nimettömänä. Laadimme lopuksi henkilöstökyselystä yhteenvedon sinulle.

Maksuvalmiusremontti

Yritys voi olla kannattava mutta rahoitus ei riitä. Tämä voi johtua esimerkiksi ripeästä kasvusta. Tällöin yrittäjän kanssa käydään läpi tilanteeseen sopivat rahoitusmahdollisuudet. Katsomme onko varaston kiertonopeus kunnossa, ovatko myyntisaamisten ja ostovelkojen maksuajat kohdallaan ja käydään samalla läpi myös muut rahan riittävyyteen liittyvät seikat.

Johdon Personal Trainer

Taloustietojen tehostettu tarkastelu silloin tällöin on hyödyllistä kaikille. Me olemme kehittäneet tätä varten Personal Trainer -palvelun johdolle. Palvelu on yrityksen johdolle räätälöityä tehostettua talousjumppaa. Tämän palvelun avulla yrittäjän ja tilitoimiston keräämät tiedot ja ymmärrys kohtaavat. Palvelun avulla nähdään paremmin lukujen taakse ja pystytään miettimään miten lukuihin päästään vaikuttamaan.

 

Katso myös muut neuvontapalveluistamme


Jaa tämä sivu: